Om oss

Driftsäkerhet, Hållbarhet, Kvalitet är vår värdegrund. Med en mekaniker bakgrund så kan vi leverera optimering med hög kvalitet! 

Hur går det till när du besöker Auto Tuning Linköping, vad är det som är annorlunda? Att optimera programvaran rätt tar sin tid då vi lägger vikt på att du får en snabb bil men en motor och drivlina som presterar rätt för att undvika mekaniska skador i längden. En optimering av programvaran tar i genomsnitt ca 2-4h.

Det utförs först en hälsokontroll av din bil, vi läser ut eventuella felkoder och loggar hur bilen presterar i olika lägen under stresstest. Vi loggar allt och felkoder sparas och utvärderas för att avgöra bilens tillstånd. Resultaten avgör därmed om det går att utföra en optimering av programvaran eller ej.

Ser allt bra ut så börjar vi med optimeringen, vi läser ut originalprogramvaran ur din bil. Efter det appliceras justeringar anpassade efter resultaten hälsokontrollen tidigare bringat. Den nya programvaran laddas upp och bilen körs ut för att ytterligare logga hur motorn och växellådan presterar. Återigen kör kör vi  och loggar, ser allt OK ut så fortsätter vi med skräddarsy optimeringen efter bilen. Alla loggar samt programvaran sparas för framtida eventuella behov.

Resultaten från föregående steg avgör vad som sker näst, i bästa fall behöver inte programvaran optimeras något mera. I vissa fall krävs det dock att processen upprepas, ny optimerad programvara laddas upp i bilen. Loggar utförs återigen och data analyseras för att stämma av tills allt ser rätt ut och vi kan bekräfta att bilen går rätt.

Processen avslutas med en effektmätning för att bekräfta resultaten i form av tidsmätning eller dyno. Effektmätningen utförs direkt på vägen. Effektmätningen utförs med Dragy eller Insoric dyno utrustning för effektmätning, det är en certifierad utrustning specifikt ämnade effektmätningar. Följande olika värde kontrolleras strax innan eller efter effektmätningen: vikt, barometriskt tryck, temperatur, däckdimension. Under effektmätningen monteras en liten modul försiktigt på fälgens navkapsel eller en modul inne i bilens kupe, denna modul spelar in accelerationen och retardationen vid körningen. Uppmätta värden och data från modulen matas senare in i program för att kunna sammanställa korrekt effekt.

Våra optimeringar som vi gör är noggrann testade där vi lägger fokus på hållbarhet och högsta möjliga effektskillnad inom säkerhetsmarginalerna.

Vi använder oss utav Winols samt Swiftec med äkta licenser.

Vi innehar även en rad olika verktyg: Alientech Kess, K-Tag, Autotuner, Magic Motorsport FLEX ALLA våra verktyg är MASTER!